تلفن 66930317 - 021

تجهیزات آزمایشگاهی

دستگاه تست سختی راکول Rockwell hardness

مناسب برای تعیین سختی راکول فلزات آهنی و غیر آهنی و مواد غیر فلزی است. این دستگاه به طور گسترده ای در سختی راکول تست برای عملیات حرارتی مواد استفاده می…

cip

دستگاه ICP JB-1000

دستگاه ICP يا پلاسماي جفت شده القايي، يك سيستم آناليز عنصري است كه نوع طيف‌بيني آن، طيف‌بيني نشري و روش اتم‌سازي آن از طريق پلاسما صورت مي‌گيرد. پلاسما، مجموعه‌اي از…

دستگاه آنالیز کربن و سولفور CS996

آنالایزر ( آنالیزور ) CS-996 عناصر کربن و گوگرد نمونه ها را با روش القایی فرکانس بالا آزاد سازی نموده و توسط آشکار ساز های مادون قرمز محاسبه