تلفن 66930317 - 021

دستگاه های کوانتومتری

دستگاه کوانتومتری T7

Noble T7 Optical Emission Spectrometer adopts the international standard of design and manufacturing technology. It uses the most advanced CMOS signal acquisition device from Japan Hamamatsu Co. Each CMOS can set…

کوانتومتر

دستگاه کوانتومتر آنالیز فلزات با دتکتور CMOS

دستگاه کوانتومتر آنالیز فلزات JIEBO با استفاده از به روز ترین دتکتور دنیا CMOS قادر به آنالیز انواع فلزات و آلیاژهای فلزی با پایه های متنوع و رنج آنالیز گسترده دارد.
از مزایای دستگاه کوانتومتر JIEBO
عملکرد آسان و دقت بالا نتایج آزمون م