تلفن 66930317 - 021

مقالات

در بخش مقالات در نظر داریم برای بهبود روند کار و آکاهی مشتریان عزیز مقالاتی تهیه کنیم که در روند خرید محصولات آگاهی بیشتری داشته باشیم

کوانتومتر

کوانتومتر چیست ؟

کوانتومتریچیست؟ کوانتومتری دستگاهی است که به کمک آن می توان میزان حضور عناصر مختلف در یک قطعه را اندازه گیری کرد آنالیز کوانتومتری با دستگاه طیف سنجی نشر جرقه SES …