تلفن 66930317 - 021

دستگاه طیف سنج پلاسمای JB-1000

cip
 
دستگاه طیف سنج پلاسمای جفت شده القائی یا Inductively Coupled Plasma – Atomic Emission Spectrometer از تجهیزات آنالیز عناصر بر اساس طیف نشری می باشد. اسپکتروسکوپی پلاسمای جفت القائی که با نام مخفف دستگاه ICP نیز شناخته می شود در حقیقت یک دستگاه طیف سنجی است که با استفاده از القای الکترومغناطیسی (در دمای ۶ تا ۱۰ هزار درجه کلوین) توانایی تبدیل نمونه به حالت پلاسما و آنالیز با دقت و حساسیت بالا در حد ppb را در آزمایشگاه آنالیتیکال فراهم می آورد. از دستگاه ICP برای آنالیز عناصر فلزی بخصوص فلزات سنگین و برخی نافلزات استفاده می شود.